• 1

  Tháo lắp, nhận dạng bộ phận cố định và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

 • 1

  Bảo dưỡng sửa chữa nhóm trục khuỷu

 • 1

  Sửa chữa bộ phận cố định của động cơ

 • 1

  Sửa chữa xy lanh

 • 1

  Sửa chữa nhóm Piston

 • 1

  Sửa chữa nhóm thanh truyền

 • 1

  Sửa chữa nhóm xu páp

 • 1

  Sửa chữa cơ cấu dẫn động xu páp

 • 1

  Sửa chữa con đội và trục cam

 • 1

  Sửa chữa bộ truyền động trục cam

 • 1

  Tháo lắp nhận dạng hệ thống bôi trơn

 • 1

  Tháo lắp nhận dạng hệ thống làm mát

 • 1

  Bảo dưỡng bộ phận cố định và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

 • 1

  Tháo lắp, nhận dạng các bộ phận của hệ thống nhiên liệu diesel